Helsingør er en kulturby med dybe rødder i historien. Verdenskendt for Kronborg, Shakespeare's Hamlet og Øresundstolden, som var grundlag for byens velstand i mere end 400 år. I nyere tid har omdrejningspunktet været Helsingør Skibsværft – i dag ombygget til Kulturværftet, et dynamisk kulturhus med koncerter, teater, hovedbibliotek, m.m. Kulturhavnen, som er under opbygning med bl.a. det nye Søfartsmuseum, forbinder Kronborg slot med Helsingørs bykerne i et inspirerende møde mellem historie og nutid.